Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

On the word 'Synergy'

Khẩu hiệu của ĐHQG-HCM trong 3 năm tới là Sức mạnh hệ thống. Là người được xem là giỏi tiếng Anh trong ĐHQG-HCM (nhất ĐHQG-HCM?;-)), tôi đã đề xuất nhiều cách cách dịch cụm từ nói trên sang tiếng Anh, như sau:

1. ĐHQG-HCM: sức mạnh hệ thống --> VNU-HCM: the synergized power of a system (sức mạnh cộng hưởng của một hệ thống)
2. ĐHQG-HCM: sức mạnh hệ thống --> VNU-HCM: synergizing the power of the system (phát huy sức mạnh của một hệ thống)
hoặc thậm chí:
3. ĐHQG-HCM: sức mạnh hệ thống --> VNU-HCM: synergized power (sức mạnh cộng hưởng)

cả 3 cách dịch nói trên đều chưa đạt về sự ngắn gọn, dễ hiểu, và ... hay về âm hưởng. Và tự nhiên, hôm qua tôi xuất thần (!) nghĩ ra được khẩu hiệu

4. ĐHQG-HCM: sức mạnh hệ thống --> VNU-HCM: the power of synergy (sức mạnh của sự cộng hưởng)

và không hiểu mọi người nghĩ sao, chứ tôi thấy cụm từ này ... rất hay! vì từ synergy là một từ rất nhiều tầng nghĩa, cả nghĩa kỹ thuật, lẫn nghĩa quy luật tự nhiên, và nghĩa tinh thần --> đủ cả tự nhiên, xã hội nhân văn, và công nghệ trong một từ này!

cao hứng quá, nên viết một entry trên blog để ghi lại cảm giác này. để tự mình lâu lâu nhìn lại, and give myself a pat on the back! :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét