Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học tối ưu?

Điều hay nhất mà mình đạt được trong Hội thảo về tự chủ đại học hôm nay là 3 cấp độ quyền lực (quốc gia, trường, và khoa/giảng viên), và 3 mô hình khác nhau về cấu trúc quyền lực trong giáo dục đại học.

Mô hình Mỹ: mạnh ở giữa (cấp trường), yếu 2 đầu (hình quả trám)
Mô hình Châu Âu: mạnh nhất ở đáy, yếu ở giữa, mạnh vừa vừa ở đỉnh (hình cái chày)
Mô hình Anh: mạnh 2 tầng đáy, yếu ở đỉnh (không biết gọi là hình gì!)

(và còn thêm mô hình của VN: hình chữ V - tức kim tự tháp ngược)

từ sự khác biệt về mô hình này, điều cần suy nghĩ (liên quan đến lý thuyết tổ chức): có phải giáo dục đại học Mỹ cũng như giáo dục Anh đang mạnh nhất hiện nay là do tổ chức mạnh hay không (vì tổ chức là một tập hợp những con người cùng mục đích để tạo ra giá trị gia tăng mà!)

và mô hình châu Âu bây giờ đang cố gắng giảm bớt quyền lực của nhà nước để trao quyền thêm cho trường để cho hệ thống giáo dục đại học của họ mạnh hơn.

nhưng điều cần suy nghĩ là: như vậy mô hình nào sẽ thắng thế at long last, that is: mô hình Mỹ (mạnh giữa, yếu đáy) hay mô hình Anh (mạnh cả 2 tầng dưới?)

câu trả lời của diễn giả hình như là Anh? và mình cũng muốn tin như thế.

let's wait and see!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét