Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

From: Seeing Through Statistics: Những cảm nhận đầu tiên

Mục này dành để đưa lên các trích dẫn đáng đọc trong sách: Seeing Through Statistics (Jessica M. Utts, 3rd ed., 2005. Thomson, Belmont, CA; Printed in Canada)

Thống kê có lẽ là môn duy nhất đáng học đối với một người có học trong xã hội ngày nay. Vì mọi quyết định đều phải dựa trên thống kê. Thật ra, dù có học thống kê hay không thì mọi người vẫn sử dụng các phương pháp suy luận theo thống kê mỗi khi ra quyết định. Nhưng không học thì chỉ có thể suy luận được đến một mức độ nào đó, còn sau đó thì bắt đầu sai vì thiếu phương pháp. Vì vậy, với thống kê, chúng ta có thể suy luận và ra quyết định đúng đắn hơn TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ ĐỦ THÔNG TIN!

Quan trọng như vậy mà ở VN thì chẳng mấy ai được học cho tử tế. Trong đó có tôi. Mặc dù tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi, và cố gắng áp dụng một số phương pháp thống kê mà tôi đã từng học được. Và cũng không phải là không biết gì.

Thôi chưa giỏi thì phải tiếp tục học, chứ sao! Cuốn sách Seeing Through Statistics là một cuốn sách mà tôi cho là rất hữu ích, và tôi đang học nó. Học một mình, tự học đấy. Nhưng không đến đâu. Thành ra, phải viết ra, trước hết là cho chính mình, và sau đó là cho ai đó có lang thang đến trang blog này thì cũng có thể được chia sẻ.

Vậy thì, tất cả những người sợ, thích, hoặc ghét statistics, hãy cùng chia sẻ về statistics với tôi trên trang web này nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét