Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Edison quotes

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.

Nhiều người bỏ lỡ các cơ hội vì chúng luôn mặc quần áo công nhân và làm ta nghĩ đến lao động cực nhọc.


Genius is one percent inspiration and nine-nine percent perspiration.

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng cộng với chín mươi chín phần trăm mồ hôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét