Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2009

This is myself, as seen by Astrocenter!!!!!!

Tôi không tin bói toán, nhưng quả thật nó có tác dụng giảm stress. Vì vậy, tôi là một thành viên của nhiều nhóm bói toán (!!!!!) (in spite of being a Catholic and an intellectual, an academic as they say), trong đó có Astrocenter. Phải nói thêm, tôi chỉ đọc bói toán bằng tiếng Anh, một thói quen có thể bị nhiễm từ năm tôi sang Mỹ dự thính về phương pháp giảng dạy tiếng Anh từ năm 1989 (cách đây đúng 20 năm), và bài học đầu tiên là cho ... xem bói chỉ tay bằng tiếng Anh, với mục đích vừa chơi vừa học. Vì bói toán là một việc rất đời thường, và qua các mẩu bói toán (tử vi phương tây) bạn có thể học được rất nhiều cách diễn đạt đời thường của tiếng Anh về những vấn đề rất đời thường. Nói thế, để biện minh (!) cho thói quen rất không Công giáo, không trí thức, không hàn lâm chút nào này của tôi, cho đỡ ... kỳ ;-)


Và dưới đây là phần tôi mới nhận hôm nay, mô tả tính cách của tôi qua tử vi phương tây (sun sign: Virgo). những phần tôi tô đậm là những phần tôi thấy quả thật là có giống tôi, ít nhất là qua nhìn nhận của tôi. đưa lên đây như một nhật ký cho chính mình, và cho những người bạn bè thân thiết của tôi ...


---
Dear Anh, Astrocenter has prepared your personal AstroProfile as a starting point for reflection about the forces that shape our lives. It provides not only a snapshot of your Sun Sign traits, you will also find accounts of your Life Path number, and your Chinese Sign. Get a new perspective. Enjoy!

Best Wishes,
The Astrocenter Team

Element: Earth

Mode: Mutable

Ruler: Mercury

Color: Beige, Marine Blue, Gray

Famous Virgos:
Yasir Arafat, Ingrid Bergman, Leonard Bernstein, Sean Connery, Agatha Christie, Gloria Estefan, Greta Garbo, Richard Gere, Michael Jackson, Jesse James, Stephen King, Freddie Mercury, Maria Montessori, Bruce Springsteen, Mother Teresa, Deng Xiaoping

Strengths:
Analytic, competent, devoted, diligent, efficient, focused, level-headed, principled, reliable, systematic
(nói chung là đúng!)

Weaknesses:
Critical, pedantic, pessimistic, petty, perfectionistic, prudish, reserved, suspicious, schoolmasterly, timid
(hoàn toàn chính xác!!!!)

As the sixth sign of the zodiac, you represent purity, perfection, and practicality, Anh. Virgos put things in order to unify the world. Mercury, the planet of mental and intellectual principles, and ruler of Virgo, makes you a methodical and organized worker who brings an analytical, systematic approach to all facets of life. You project a serious image overall, one only strengthened by your problem-solving skills and fastidious refinement.

Yours is the second of the earth signs, Anh, which makes you a dependable, responsible individual. You are reserved and modest in your behavior, and discriminating in your choices. (quả đúng vậy! tôi nghĩ thế, nhưng không biết mọi người khác có nghĩ vậy không nhỉ????) You connect strongly to Mother Earth, and are therefore extremely health-conscious.

Virgo rules the sixth house of the horoscope, associated with the quality of work. Furthermore, this sector of the chart shows how you analyze, deal with, and communicate details. The sixth house also involves health matters in general.

Virgo's mode is mutable, which means that you are a levelheaded communicator who makes sure that whatever is being discussed is precise and accurate. Your role in a team is that of quality control. (chúa ơi sao mà nó đúng thế! tôi lại đang bị làm QA cho cơ quan của tôi mới chết chứ! đúng là số rồi!!!! ;-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét