Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Bác sĩ-nhà văn (6): BS Lê Trung Ngân (blogger)

Những "bác" này do mình tự khám phá ra khi đi lang thang trên mạng
Địa chỉ nhà của bác ấy:

http://bacsingan.vnweblogs.com/post/10824/168880

Thấy toàn là thơ, mà thơ thì còn "thứ dữ" hơn là văn xuôi nữa đấy!

1 nhận xét: