Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Nhân vụ National Geographic Society, nhớ lại một bài thơ

Mấy ngày nay báo chí và các trang mạng om xòm về vụ NGS ghi sai thông tin về Paracel Islands. Với tư cách là một công dân VN, tôi cũng rất bức xúc về việc này.

Và rất vui khi thấy NGS đã có phản hồi, dù chưa được như ta mong muốn. Một thắng lợi của sức mạnh của truyền thông công dân, và xã hội dân sự. Có lẽ nhà nước VN nên suy nghĩ và tìm cách khai thác sức mạnh này tốt hơn nữa cho sự phát triển đất nước nhỉ?

Nhân dịp này, tự nhiên tôi nhớ lại một bài thơ mà thời trước năm 1975 vẫn được ngâm trên TV (thời đó còn TV trắng đen) nhân vụ Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Bài thơ này hình như hồi ấy do Hồng Vân ngâm thơ.

Hồng Vân là một trong ba ca sĩ thuộc tam ca gì đó tôi quên rồi, chuyên hát dân ca, sau 1975 vẫn còn đi hát nhiều năm mới nghỉ, bây giờ chắc phải ngoài lục tuần hoặc hơn nữa rồi, tôi không chắc lắm. Các bác nào cùng tuổi tôi hoặc lớn hơn chắc còn nhớ.

Và dưới đây là bài thơ, xin chép lại chia sẻ với mọi người trẻ hơn tôi, và ôn lại kỷ niệm với các bác cùng thời hoặc lớn hơn tôi. Bài thơ ngắn, chỉ có mấy câu thôi.

Bạch Đằng Giang oai hùng chiến tích
Xác quân Tàu la liệt đầy sông
Hải quân ta nối chí tiền nhân
Thề diệt lũ giặc Tàu cướp nước

Hoàng, Trường Sa với Việt Nam là một
Đế quốc Tàu đừng dại dột xâm lăng!


Thông điệp nằm trong 2 câu cuối của bài thơ đó, tôi hy vọng vẫn là thông điệp chung của mọi người VN đến bất kỳ ai muốn chiếm đất của dân tộc ta, phải không?

1 nhận xét: