Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Edelweiss

EDELWEISS

Edelweiss, Edelweiss
Every morning you greet me
Small and white, clean and bright
You look happy to meet me
Blossoms of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever
Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

Lời tiếng Việt do PA đặt (22/3/09)
Edelweiss, Edelweiss
Từng buổi bình minh em đón ta
Cười trong nắng vui chan hòa
Cuộc đời đẹp như muôn câu ca.
Trắng ngần một sắc hương vô cùng thanh khiết
Lòng nhân ái đem dâng đời
Edelweiss, Edelweiss
Ngàn đời điểm tô cho quê hương.

1 nhận xét: