Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Đôi điều với tác giả của "Đôi điều với tác giả ..." (phần 4 - và hết)

Xin gửi tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn đang tranh luận với million662003@gmail.com:

Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm đọc và phản hồi. Vì tôn trọng các bạn nên tôi đã đăng lên tất cả các trao đổi và chỉ rất thỉnh thoảng mới loại một vài comment có những phát biểu sai lệch rõ ràng, hoặc có lời lẽ không tôn trọng người khác. Tuy nhiên cho đến giờ thì tôi thấy cuộc trao đổi của các bạn đã đi quá sâu vào vấn đề cá nhân của tôi, nên xin các bạn ngưng tranh luận ở đây. Đó là điều tôi không hề mong muốn và không phải là mục đích của blog này. Vì vậy bất kỳ comment nào liên quan đến tôi và lý lịch của tôi sau đây sẽ được xóa đi. Mong các bạn thông cảm.

---------------
Thưa ông/bà Trọng Đức,

Xin được trao đổi với ông/bà những ý cuối cùng liên quan đến bài viết của ông/bà trên tờ QĐND ngày Chủ nhật 18/8 vừa qua (ở đây: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/257875/Default.aspx).

Trong bài trước (bài 3, ở đây: http://bloganhvu.blogspot.com/2013/08/oi-ieu-voi-tac-gia-cua-oi-ieu-voi-tac_5448.html) tôi có đưa ra nhận định rằng bài viết của ông/bà thiếu thuyết phục vì hai lý do, đại ý: (1) các lời khẳng định trong bài viết đa số không có chứng cứ, thậm chí sai hoàn toàn; (2) lý lẽ trong bài viết rất yếu, vì lòng vòng, mơ hồ, hoặc sai logic. Tôi đã nêu ra 4 ví dụ về những lời khẳng định sai hoặc vô căn cứ của ông/bà, mong được ông/bà phản hồi lại.

Dưới đây tôi xin tiếp tục với ý thứ hai, và đưa ra những dẫn chứng cho nhận định rằng bài viết của ông/bà rất yếu về lý lẽ nên không thể thuyết phục được người đọc.

2. Những lập luận mơ hồ, lòng vòng và/hoặc thiếu logic.

- Bàn về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, ông/bà đã viết: "cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng gắn bó với nhau theo hình chóp xuôi. Không phải cơ sở hạ tầng có cái gì thì kiến trúc thượng tầng cũng phải có cái ấy." Điều ấy có thể đúng, nhưng quá tổng quát, và không thể là cơ sở để kết luận: "vì vậy, chỉ một mình Đảng Cộng sản là có thể tồn tại". Giả dụ nếu tôi kết luận rằng: "vì vậy, chỉ có đảng nào không phải là Đảng Cộng sản mới có thể tồn tại", thì có được không? Nếu không, thì tại sao?

Không những yếu về lý lẽ, ông/bà còn bộc lộ rằng mình không nắm vững quan điểm của Marx về các đảng phái chính trị. Marx không hề tuyên bố là chỉ có một mình đảng cộng sản được phép tồn tại, mà ngược lại, trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản, Marx đã viết rõ ràng rằng "Những người cộng sản không tạo ra đảng phái chính trị riêng, đối lập với các đảng phái của giai cấp công nhân  khác" (Chương 2, Những người vô sản và những người cộng sản, trích theo trang web marxist.org,đọc ở đây, ngay từ những dòng đầu tiên: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm).

Trích dẫn ở trên có nhiều điểm đáng chú ý và cần diễn giải kỹ lưỡng hơn, nhưng ít ra nó cho thấy Marx không hề chống đa đảng. Tại sao hiện nay đa đảng lại trở thành một điều dường như cấm kỵ tại Việt Nam, mong ông/bà giải thích rõ hơn.

-  Quay trở lại những gì ông/bà đã viết về vấn đề dân chủ, xin được bàn về phát biểu sau của ông/bà: "dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào." 

Quả thật tôi không hiểu được logic của phát biểu trên. Theo định nghĩa của Đại từ điển tiếng Việt (NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 1998) thì "dân chủ" là "một chế độ chính trị trong đó nhà nước thuộc về nhân dân". Tôi hiểu nhân dân ở đây đồng nghĩa với toàn dân, chứ không riêng một giai cấp nào. Nhưng theo phát biểu của ông thì dân chủ lại đồng nghĩa với việc chế độ cầm quyền có phục vụ đúng giai cấp nào đó (chưa rõ là giai cấp nào) hay không.

Vậy xin được hỏi ông/bà: một chế độ phục vụ giai cấp nào thì mới được xem là chế độ dân chủ? Mà nếu như thế, liệu nó có giống chế độ phong kiến không, vì chế độ này cũng chỉ phục vụ giai cấp quý tộc phong kiến mà thôi? Ngoài ra, xin ông/bà cho biết chế độ ta (dân chủ gấp vạn lần tư bản) hiện đang phục vụ giai cấp nào vậy? Công nhân? Nông dân? Tiểu tư sản? Tư sản (đỏ)? Tư sản nước ngoài? Tôi băn khoăn lắm, thưa ông/bà Trọng Đức!

- Bàn về Quốc hội, ông/bà đã viết:

Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vừa có quyền lập hiến, lập pháp, vừa có quyền giám sát tối cao, vừa có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu nhìn vào cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thấy, các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội đều có đại diện của mình trong Quốc hội. Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. 

Theo tôi, phần này của ông/bà có nhiều điều mơ hồ, khó hiểu, hoặc trái với những logic thông thường. Trước hết, theo tôi hiểu thì ở các nước mà theo lời của ông/bà là "tự cho mình là khuôn vàng thước ngọc của dân chủ", tỷ lệ các thành phần dân số trong quốc hội phải đảm bảo tương đối tỷ lệ các thành phần dân số trên toàn dân. Tôi nghĩ điều này là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, ở Việt Nam thì thì nguyên tắc này đã không được áp dụng. Tỷ lệ đảng viên hiện đang chiếm tuyệt đại đa số trong Quốc hội, mặc dù chỉ đại diện cho có vài phần trăm dân số. Trong khi đó, lá phiếu của mỗi đại biểu khi biểu quyết các vấn đề lớn đều có giá trị như nhau. Như vậy, nếu có sự khác biệt trong quan điểm giữa những người không phải là đảng viên và những người là đảng viên thì khi biểu quyết phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về đa số, tức là các đảng viên. Vậy, điều gì đã và đang được thực hiện để đảm bảo quyền đại diện bình đẳng trong Quốc hội khi biểu quyết? Nếu không làm gì, thì dựa vào đâu mà ông/bà vẫn khẳng định là  các tầng lớp nhân dân đều có đại diện của của mọi tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, mong ông/bà cho biết.

Ngoài ra, theo Hiến pháp 1992 thì ĐCSVN giữ vai trò lãnh đạo toàn thể xã hội Việt Nam, nhưng bài viết của ông/bà lại khẳng định (xem đoạn trích ở trên) rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Xin ông/bà giải thích cho sự khác biệt này, và xin xác định rõ quan hệ giữa Đảng và Quốc hội là như thế nào - nói nôm na là ai cao hơn ai?

Tôi còn khá nhiều điều cần bàn về lý lẽ, lập luận trong bài viết của ông/bà Trọng Đức, nhưng viết tiếp e rằng làm mất quá nhiều thời gian của ông/bà và mọi người và của chính tôi nữa. Vì vậy, sau đây tôi xin chỉ phân tích một ý cuối cùng nữa thôi, cũng là ý cuối cùng của ông/bà.

- Bàn về tự do, ông/bà đã viết (xin phép được trích dài cho đủ ý):

Ông Đằng cũng nói, “con người khác con vật ở chỗ là có tự do”. Thiết nghĩ, nếu nói cho đúng hơn phải là "con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc và của nhân loại". Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể “thích làm gì thì làm” như con vật. 

Thực sự tôi rất thất vọng về cách lập luận chụp mũ của ông/bà. Theo tôi hiểu thì ông LHĐ đang nói về tự do thành lập đảng, một điều mà theo ông LHĐ thì Hiến pháp đã cho phép và pháp luật không cấm. Không ở chỗ nào trong bài của ông LHĐ cho phép tôi hoặc ông/bà gắn vào đó ý "tự do cắn xé đồng loại" cả. Với cách hiểu như trên (tự do = tự do thành lập đảng) thì tôi đồng ý hoàn toàn với ông LHĐ; vả lại, chính Đảng và NN ta (mà ông/bà đang cố gắng bảo vệ) cũng đã thừa nhận quyền tự do này

Nếu điều này là không đúng, xin ông/bà hãy đưa ra lập luận và/hay chứng cứ để phản bác điều ấy, chứ không nên bẻ quẹo sang một vấn đề mà người ông/bà phản biện không hề nói, theo kiểu chụp mũ như vậy. Vì làm như thế, dù vô tình hay cố ý, cũng là tạo điều kiện để thế lực thù địch nói xấu chế độ ta đấy ông/bà Trọng Đức ạ
.
Phần trao đổi đã rất dài, tôi xin ngưng ở đây, mong ông/bà Trọng Đức dành thời gian đọc và phản hồi đến các bạn đọc. Ngoài ra, tôi xin đề nghị ông/bà chỉnh sửa lại bài báo trước khi có thêm nhiều người phản ứng, hoặc nếu ông/bà thấy không thể chỉnh sửa lại được nữa thì đề nghị hãy rút hẳn bài báo, và xin ông/bà lần sau khi viết thì nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn để tránh tác dụng ngược như bài viết lần này.

Rất mong nhận được phản hồi từ ông/bà, và xin chân thành cám ơn ông/bà Trọng Đức vì đã khơi ra một vấn đề lý thú để trao đổi. Sự trao đổi thường xuyên giữa các quan điểm khác nhau chắc chắn sẽ góp phần vào tiến trình dân chủ hóa VN mà tôi tin là cả tôi lẫn ông/bà đều mong muốn.

18 nhận xét:

 1. Bài viết quá hay...

  Bài viết của ông Trọng Đức văn bình luận mà ý kiến ngu ngơ ,lặp luận mơ hồ ,không chuẩn xác,không logic …
  thì thuyết phục ai được...do đó tôi nghĩ ông TĐ không nên tranh luận thêm nữa...

  Trả lờiXóa
 2. Phải kiên trì vạch từng điểm như thế thì mới lột trần sự dốt nát, ngang ngược, phá sản của những tay bồi bút chuyên nghiệp của đảng cs. Đúng là mạt vận! Không còn chính nghĩa thì như chó ăn vụng bột thôi. Cám ơn tác giả!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Nặc danh 03:49 à_ Không cần phải dùng những ngôn từ nặng nề thế đâu! Mạn phép nhắc bạn đôi chút_ Ca dao VN có các câu: Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho người dại nửa mừng, nửa lo/ Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe/ Chim khôn chưa bắt đã bay. Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời...

   Xóa
  2. Bạn nặc danh 16:52 à. Tôi nghĩ không cần phải dậy ai cách nói đâu! Mỗi người đều có quyền có cách nói của mình, miễn là nói đúng.

   Xóa
 3. Báo quân đội nhân dân từng có bài: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/148805/Default.aspx
  Vậy nói quốc hội là cơ quan dân cử có đúng ko?

  Trả lờiXóa
 4. Nếu truyền hình trực tiếp màn đối chất này thì tôi sẵn đem cái mo cau đi, thể nào cũng có người thuê đội về kẻo dân tình nó nhận ra mặt thì nó ném gạch cho vỡ đầu

  Trả lờiXóa
 5. Bài viết của Trọng Đức dối trá đến như vậy mà không hiểu sao học giả Phương Anh lại dùng lời lẽ quá lịch sự ! Đọc mà tức anh ách.Tụi này mà trao đổi gì được.

  Trả lờiXóa
 6. Cảm ơn chị! Chị đã dùng tất cả các lý lẽ logic, ngôn từ lịch sự, dẫn chứng rõ ràng (của người có lý trí và tôn trọng lẽ phải một cách vô tư) để đáp lại bài viết rất nặng tính nguỵ biện, hàm hồ (của những người tự bịt mắt viết theo đặt hàng vì lợi ích bản thân).

  Trả lờiXóa
 7. million662003@gmail.comlúc 17:07 25 tháng 8, 2013

  Bài viết lý luận hay ... nhưng tôi là người dân sinh ra và lớn lên ở miền Nam từ trước năm 1975, trình độ học hành chẳng đến đâu(vì chủ nghĩa lý lịch thời đó) . Nay thì cũng hơi già rồi nhưng cũng hiểu rõ những người như Lê Hiếu Đằng nên cũng chẳng tin những lời ông ấy nói về việc thành lập một đảng xã hội.. gì đó vì đã là đảng viên ĐCS thì bản chất cũng là CS. Còn về phía tác giả Trọng Đức thì sinh ra lớm lên ở "thiên đường XHCN" thì hiểu gì về miền Nam dưới thời VNCH. Và theo thiển ý của tôi thì chuyện đấu tranh dân chủ mà bất bạo động thì có lẽ lâu lắm mới thành công.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. million662003@gmail.com: trình độ học hành khác với trình độ văn hóa chứ bạn!Thời chủ nghĩa lý lịch đã qua lâu lắm rồi! Với Internet bạn vẫn có thể tự học tới trình độ (chứ không phải bằng cấp nhé!) tiến sĩ quốc tế mà không bị bất cứ một rào cản nào cả mà! Theo tôi thì Cộng Sản hay Tư Bản, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa gì gì đi nữa, Cộng Hòa hay Dân Chủ...cũng chỉ là những nhãn hiệu do con người đặt ra mà thôi. Con người quyết định tất cả. Những gì lạc hậu, lỗi thời sẽ tự động bị đào thải. Đâu cần phải "đấu tranh dân chủ mà bất bạo động thì có lẽ lâu lắm mới thành công". Bài viết của cô PA lập luận chặt chẽ và đúng đắn nhưng các comments cô ấy duyệt và publish coi chừng sẽ đem đến các rắc rối không cần thiết cho cô ấy đấy nhá! Mời đọc bài viết này: http://daohieu.wordpress.com/category/th%E1%BB%9Di-s%E1%BB%B1-b%E1%BB%A9c-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-ba-linh-s%E1%BB%A5p-d%E1%BB%95-ra-sao/
   Có một câu nói này mà theo tôi là một ẩn dụ tuyệt vời cho mọi quan hệ giữa người với người: Phải là một người đàn bà cực kỳ thông minh mới có thể khiến cho một kẻ đàn ông ngu ngốc nghe lời. Nhân tiện, xin tặng mọi người ở diễn đàn này các danh ngôn mà theo tôi là chân lý cuộc đời: 1/ “It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.” ― Aristotle, Metaphysics 2/ “Let no man pull you so low as to hate him.” ― Martin Luther King Jr., A Knock at Midnight: Inspiration from the Great Sermons of Reverend Martin Luther King, Jr. 3/ “Angry people are not always wise.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice 4/ “I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.” ― Albert Einstein 5/ “Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power. If you realize that you have enough, you are truly rich.” ― Lao Tzu, Tao Te Ching 6/ “Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire 7/ “What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or in the holy name of liberty or democracy?” ― Mahatma Gandhi 8/ “Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.” ― Groucho Marx 9/ “Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.” ― Winston Churchill 10/ “Seven Deadly Sins :
   Wealth without work
   Pleasure without conscience
   Science without humanity
   Knowledge without character
   Politics without principle
   Commerce without morality
   Worship without sacrifice.”
   ― Mahatma Gandhi
   11/ “The greatest and most powerful revolutions often start very quietly, hidden in the shadows. Remember that.” ― Richelle Mead, Vampire Academy
   Và cuối cùng, my favorite: 12/ “All war is a symptom of man's failure as a thinking animal.” ― John Steinbeck
   With warm regards and best wishes to everyone.

   Xóa
  2. million662003@gmail.comlúc 22:48 25 tháng 8, 2013

   Xin cản ơn lời góp ý của bạn Nặc danh19:15 Ngày 25 tháng 8 năm 2013.
   Theo cá nhân tôi thì các vấn đề :
   1. Chủ nghĩa lý lịch : nói theo bạn thì "đã qua lâu lắm rồi" , nhưng theo tôi thì nó vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ có điều chủ nghĩa này thay đổi vẻ bên ngòai chứ bản chất nó vẫn là vậy. Xã hội vẫn lưu truyền câu "con ông cháu cha"(4C) hoặc gần đây là "con cháu các cụ cả" (5C). Gia đình tôi là thuộc thành phần lý lịch "ngụy quân ngụy quyền" , năm tôi học hết THPT là năm 1985 thì thi vào đại học với kết quả rớt là chuyện bình thường. Và chuyện đi học là phải theo tuổi tác . Nếu bạn nói là "Với Internet bạn vẫn có thể tự học tới trình độ (chứ không phải bằng cấp nhé!) tiến sĩ quốc tế.." thì bây giờ tôi muốn học cũng chẳng được khi mà chuyện gia đình , cơm áo gạo tiền bao vây từng ngày, từng giờ thì có đầu óc mà học được không? Và giả sử tôi có thể học được một chút kiến thức đi nữa thì khi đi xin việc làm thì người ta sẽ hỏi bằng cấp(bằng ĐH, chứng chỉ tin học, anh văn..v.v..) thì lấy đâu ra? Vậy thì mua bằng giả để có việc làm à? Thôi tôi xin thua!
   2.Bạn nói: "Cộng Sản hay Tư Bản, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa gì gì đi nữa, Cộng Hòa hay Dân Chủ...cũng chỉ là những nhãn hiệu do con người đặt ra mà thôi..." theo tôi thấy bạn nói cũng đúng, nhưng cá nhân tôi chỉ đơn giản hiểu những danh xưng đó theo những gì mình thấy được. Ví dụ như nước Nhật, sau khi bị 2 trái bom nguyên tử (1945) thì đất nước họ thê thảm như thế nào. Vậy mà đến năm 1966 nước Nhật đã xuất khẩu được xe gắn máy (Honda, Yamaha, Suzuki..) đó sao? Rồi còn Hàn Quốc, năm 1960 ở Việt Nam đã lắp ráp xuất xưởng thành công chiếc xe hơi Ladalat (khung sườn ở VN, động cơ nhập từ Pháp) còn cha của ông chủ tịch tập đòan xe hơi Hyundai còn cày ruộng bên Hàn Quốc ... và giờ đây nền kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc mạnh hơn VN nhiều lắm. Và những đất nước đó theo chủ nghĩa tư bản đó.
   Còn nhiều vấn đề lắm nhưng tôi cũng không thể viết hết ra đây. Mong bạn thông cảm.
   Còn về phần tiếng Anh thì tôi không biết gì(không có trình độ hiểu) nên bạn bỏ qua cho tôi.
   Chào bạn, chúc bạn nhiều sức khỏe.

   Xóa
  3. Bạn million662003 ơi, bạn đừng có bi quan quá như vậy.
   1. Theo tìm hiểu của tôi thì chính cô PA, người tốt nghiệp ban Anh văn, khoa Ngoại ngữ loại giỏi từ trường ĐH Tổng Hợp năm 1982 và sau đó có cơ hội sang Úc du học, là nữ nhân VN lấy bằng Tiến sĩ Anh văn đầu tiên ở 1 trường ĐH bên Úc mà báo chí đã vinh danh thời đó, thuộc thành phần gia đình "ngụy quyền" thứ dữ đó bạn à! Vậy mà cô vẫn thi đỗ vào trường ĐH Tổng Hợp tp. HCM (ngày nay là ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn tp. HCM). Bạn cứ xác minh những gì tôi viết với cô PA đi nhé.

   2.Việc bạn dẫn chứng về nước Nhật và Hàn, xin thưa là chính tinh thần và tính cách dân tộc của họ quyết định sự phát triển của đất nước họ. VN ngày nay cũng đã là 1 nước với nền kinh tế thị trường rồi. Tuy vẫn còn nhiều vấn nạn xã hội nhưng nếu người VN thay vì đối đầu hãy đối thoại ôn hòa với nhau để tìm ra hướng đi chung cho đất nước mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Đường dài ngàn dặm vượt qua được cũng phải bắt đầu từ bước đi nhỏ bé. Cũng như một thân thể khỏe mạnh phải có những tế bào mạnh khỏe hợp lại. Mỗi người VN hãy là 1 tế bào khỏe mạnh của 1 thân thể cường tráng là dân tộc và đất nước VN. Tôi ủng hộ tuyệt đối chí sĩ Phan Châu Trinh với ý chí Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh và chủ trương bất bạo động trong việc thay đổi hiện tình đất nước lúc đó. Mỗi người hãy lo tu học, thay đổi bản thân mình trước đã rồi mói có thể nghĩ đến việc thay đổi thời cuộc.
   3. Tôi đang rất bận, để thong thả chút nữa tôi sẽ dịch các danh ngôn Anh ngữ tôi đã đưa lên ra Việt ngữ để gửi cho cô PA đăng nhé. Xin lỗi bạn vậy.

   CẢm ơn đã hồi đáp bình luận của tôi.

   Xóa
 8. Cô Anh được đi học là do sau này , và cô sống ở Sài Gòn nên đở hơn , chứ nếu về tỉnh thì sau 1986 mới có cơ may được đi học . Bạn làm phép tính từ năm 76 đến năm 85 thôi nhé thì không biết bao nhiêu nhân Tài nhường chổ học cho lý lịch Đỏ học đại học , không biết bao nhiêu gia đình phải đi kinh tế mới con cái thất học để nhường chổ cho cán Bộ vào ở. Bạn có thấy chế độ nào đưa dân lên rừng thiên nước độc sống ,Hứa cho 6 tháng lương thực ,nhưng thật lãnh chỉ 3 tháng . Nói có nhà nhưng thật ra chỉ có mái che bằng tranh bốn bề trống . Nói là có đất nhưng xung quanh chỉ toàn là rừng cây to lới , nói là phát dụng cụ ,nhưng chỉ có cây rựa vài con dao dẻo quẹo vì sắt non , ,con cái thất học không được đến trường ,còn nhà cửa thành phố thì cho cán Bộ Miền Bắc vào ở . Vậy gọi là gì ?
  Các vị MB có hiểu được cảnh này không mà ngồi Thánh tướng ? Gia đình cô P. Anh làm gì mà gộc của MN ? Chẳng lẽ do cô là người công giáo nên gộc ? Hay cô là dân di cư từ MB vào nên là phản động ? NGUỴ Quyền là gì ? Xỏ lá ! NGUỴ quyền nên dân tựbeo ,còn ,... Đầy lên rừng Thiên nước độc ? NGUỴ quyền nên ông Đằng chống phá Nó bị tù mà Nó còn cho đi thi . Thử hỏi tù bây giờ ko bị bầm dập chứ thị cử .

  Trả lờiXóa
 9. Xin gửi tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn đang tranh luận với million662003@gmail.com:

  Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm đọc và phản hồi. Vì tôn trọng các bạn nên tôi đã đăng lên tất cả các trao đổi và chỉ rất thỉnh thoảng mới loại một vài comment có những phát biểu sai lệch rõ ràng, hoặc có lời lẽ không tôn trọng người khác. Tuy nhiên cho đến giờ thì tôi thấy cuộc trao đổi của các bạn đã đi quá sâu vào vấn đề cá nhân của tôi, nên xin các bạn ngưng tranh luận ở đây. Đó là điều tôi không hề mong muốn và không phải là mục đích của blog này. Vì vậy bất kỳ comment nào liên quan đến tôi và lý lịch của tôi sau đây sẽ được xóa đi. Mong các bạn thông cảm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cô P.Anh cho ngừng là đúng lúc,có điều là tôi người thứ 3
   nên xin góp một vài nhận xét thành thật về ý kiến trên.
   -Bác ND.nói lý thuyết suông mà không chịu dựa vào thực tế,
   do đó lý 1ẽ không chút thuyết phục vì phiến diện và tổng
   quát hoá tùy tiện từ 1 trường hợp hiếm có của cô PA.
   Hình như bác cho là chế độ hiện nay tôn trọng quyền mưu cầu
   hạnh phúc của mỗi người.Dân chủ qúa,bác nhỉ ?
   -Bác million...: Đồng ý với bác vì "hồng hơn chuyên" là cái nguyên tắc bất di dịch,thậm chí VN.còn có "hạt giống đỏ" hay hậu duệ được cơ cấu (Tàu cộng thì có "thái tử đỏ").

   Xóa
  2. Xin chào các bạn,

   Hôm nay có chút thời gian rảnh nên tôi xin dịch các danh ngôn Anh ngữ đã đưa lên sang Việt ngữ như đã hứa:

   1/ “It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.” ― Aristotle, Metaphysics
   Việc có thể sẵn lòng xem xét một ý tưởng nhưng không đồng tình là dấu hiệu của một đầu óc có giáo dục.
   2/ “Let no man pull you so low as to hate him.” ― Martin Luther King Jr., A Knock at Midnight: Inspiration from the Great Sermons of Reverend Martin Luther King, Jr.
   Đừng để bất cứ ai kéo bạn xuống thấp đến mức ghét bỏ họ.
   3/ “Angry people are not always wise.” ― Jane Austen, Pride and Prejudice
   Những người đang cơn giận dữ không phải luôn khôn ngoan.
   4/ “I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.” ― Albert Einstein
   Tôi không biết người ta sẽ đánh nhau bằng vũ khí gì trong Thế chiến thứ 3 nhưng tôi biết chắc vũ khí sử dụng trong Thế chiến 4 là gậy gộc và đá.
   5/ “Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power. If you realize that you have enough, you are truly rich.” ― Lao Tzu, Tao Te Ching
   “Biết người là thông minh; biết mình là khôn ngoan thực sự. Làm chủ người khác là sức mạnh; làm chủ bản thân là quyền lực đích thị. Nếu bạn ý thức được là mình có đủ, bạn là người thực sự giàu có.”
   6/ “Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire
   “Hiểu biết là bước đầu tiên dẫn đến việc chấp nhận. Và chỉ với sự chấp nhận mới có thể hồi phục.”
   7/ “What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or in the holy name of liberty or democracy?” ― Mahatma Gandhi
   Đối với người chết, trẻ em mồ côi và người vô gia cư thì sự hủy diệt điên cuồng nhân danh độc tài toàn trị hay nhân danh tự do, dân chủ chẳng có gì khác nhau.
   8/ “Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.” ― Groucho Marx
   “Chính trị là nghệ thuật tìm kiếm rắc rối, sục sạo nó khắp nơi, chẩn bệnh nó một cách sai lạc và áp dụng các phương pháp điều trị bậy bạ.”
   9/ “Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.” ― Winston Churchill
   “ Bảo một người hãy đi xuống địa ngục nhưng khiến họ háo hức chờ mong chuyến đi chính là nghệ thuật dụng ngữ sai khiến.”
   10/ “Seven Deadly Sins :
   Wealth without work
   Pleasure without conscience
   Science without humanity
   Knowledge without character
   Politics without principle
   Commerce without morality
   Worship without sacrifice.”
   ― Mahatma Gandhi
   Bảy trọng tội :
   Của cải không do lao động mà có
   Lạc thú vô lương tâm
   Khoa học vô nhân tính
   Có kiến thức mà không có tư cách
   Chính trị không đặt nền tảng trên nguyên tắc đạo đức
   Thương mại bất chấp đạo nghĩa
   Tôn thờ mà không có hy sinh.
   11/ “The greatest and most powerful revolutions often start very quietly, hidden in the shadows. Remember that.” ― Richelle Mead, Vampire Academy
   Các cuộc cách mạng vĩ đại và mãnh liệt nhất thường khởi đầu rất âm thầm và ẩn trong bóng tối. Hãy nhớ điều đó.
   12/ “All war is a symptom of man's failure as a thinking animal.” ― John Steinbeck
   “Tất cả các biểu hiện chiến tranh là dấu hiệu loài người thất bại ở vai trò là loài thú biết suy nghĩ.”

   Cám ơn cô PA sẽ đăng lên sau khi hiệu đính.

   Xóa
  3. Cám ơn bạn ND đã dịch các câu danh ngôn và cô PA đã đưa lên. Tôi xin mạn phép chỉnh lại 1 chữ ở câu 1 như sau:
   1/ “It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.” ― Aristotle, Metaphysics
   Việc có thể sẵn lòng xem xét một ý tưởng nhưng không đồng tình là dấu hiệu của một đầu óc có giáo dục.

   Thay vì chữ NHƯNG ở nhưng không đồng tình là chữ DÙ thì đúng hơn. Các bạn có thấy vậy không?

   Xóa
 10. Cám ơn bạn ND 20:29. Chữ DÙ đúng và hay hơn chữ NHƯNG.

  Trả lờiXóa