Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Giáng sinh sắp đến rồi, các bạn ơi!

tôi nghĩ Giáng sinh đối với tôi thật có ý nghĩa, không phải vì tôi là người theo đạo Công giáo (vì thật ra tôi chỉ là một con chiên ghẻ thôi!), mà vì ... biết nói thế nào nhỉ, có lẽ vì những ảnh hưởng của nền giáo dục và văn hoá mà tôi đã được thụ hưởng, hoặc những điều rất tình cờ, ngẫu nhiên nào đó xảy ra trong cuộc sống...

nhưng tóm lại, Giáng sinh hay Noel hay Christmas quả là một dịp đặc biệt trong năm đối với tôi. có lẽ tôi sẽ phải có lúc ghi lại những gì đã xảy ra với tôi trong những lần giáng sinh trong đời (chắc chắn nếu có thì sẽ ghi trên blog này, nhưng bao giờ thì không rõ;-))

còn bây giờ thì hãy chép lên đây phần lyrics của bài hát The Twelve Days of Christmas đã. ai muốn nghe thì lên trang web nghenhac để download xuống.

The Twelve Days of Christmas

On the first day of Christmas,
my true love sent to me
A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas,
my true love sent to me
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas,
my true love sent to me
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fourth day of Christmas,
my true love sent to me
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the fifth day of Christmas,
my true love sent to me
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the sixth day of Christmas,
my true love sent to me
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the seventh day of Christmas,
my true love sent to me
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the eighth day of Christmas,
my true love sent to me
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

On the ninth day of Christmas,
my true love sent to me
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
vv (cứ thế tiếp tục!!!!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét