Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Hướng dẫn xây dựng bảng hỏi khảo sát (tt và còn tiếp)

3. Xác định loại câu hỏi sẽ sử dụng trong bảng hỏi
Các câu hỏi sử dụng trong bảng hỏi được chia thành 2 loại chính: câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Câu hỏi mở chủ yếu được sử dụng khi không thể đoán trước câu trả lời sẽ là gì, hoặc khi cần hỏi thêm những thông tin ngoài dự đoán. Loại thông tin thu thập được từ câu hỏi mở là thông tin định tính, và thích hợp để sử dụng với loại nghiên cứu thăm dò. Một vài ví dụ về câu hỏi mở:
- Anh/Chị/Em nghĩ gì về chương trình giảng dạy tiếng Anh hiện nay tại trường của anh/chị/em?
- Anh/Chị/Em có góp ý gì để việc giảng dạy tiếng Anh ở bậc đại học đạt được hiệu quả cao hơn?
Trái ngược với câu hỏi mở, câu hỏi đóng được dùng khi nhà nghiên cứu đã có nhiều hiểu biết về đối tượng nghiên cứu và có thể đoán trước được một số phương án trả lời thường gặp. Dựa vào các lọai phương án trả lời,được sử dụng, có thể chia câu hỏi đóng làm những loại khác nhau: đa phương án theo phạm trù, thang Likert, và xếp thứ tự. Câu hỏi đóng thường cung cấp thông tin định lượng và được dùng trong nghiên cứu xác định. Một vài ví dụ về câu hỏi đóng:
1. Đa phương án theo phạm trù
Tình trạng hôn nhân hiện nay của anh/.chị là gì? Xin chỉ chọn MỘT câu trả lời.
a- Độc thân b- Có gia đình c- Ly thân d- Ly hôn e- Góa
2. Thang Likert
Theo anh/chị, có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT như hiện nay không?
5-Rất đồng ý 4-Đồng ý 3-Bình thường 2-Không đồng ý 1-Rất không đồng ý
3. Xếp thứ tự
Theo anh/.chị nghĩ, giải pháp nào sau đây đem lại hiệu quả cao nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam? Hãy sắp xếp các giải pháp đã nêu theo thứ tự từ 1 đến 5 bằng cách ghi số 1, 2, 3, 4, 5 bên cạnh từng giải pháp.
- Tăng lương cho giáo viên
- Giảm tải chương trình học
- Giảm sĩ số học sinh trong từng lớp học
- Nâng cấp cơ sở vật chất
- Đổi mới phương pháp giảng dạy
- Đổi mới cách quản lý nhà trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét