Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Bác sĩ-nhà văn (3): Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp

Là thân phụ của Trần Hữu Dũng, chủ trang vietstudies (tôi biết điều này do GS Trần Hữu Dũng nói vậy trên trang của ông!)

Sách của BS Trần Hữu Nghiệp mà tôi biết: Thời gian trong mắt tôi, (Nxb Văn Nghệ - 1993)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét