Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Thesis writing (0)

Nhiều sinh viên của tôi khi viết xong bản nháp đầu tiên của bản luận văn thạc sỹ vẫn chưa có khái niệm là cần phải sắp xếp những điều mình viết cho thành một văn bản có cấu trúc hoàn chỉnh và dễ đọc cho độc giả. Tất nhiên là họ cũng có đầy đủ các phần mở đầu (intro), lịch sử vấn đề (lit review), phương pháp (methodology), kết quả (results), kết luận và đề xuất (findings and discussions), nhưng mỗi phần nên viết cái gì và nên viết với độ dài tương đối bao nhiêu so với những phần khác thì hầu như họ không có khái niệm!

Vì vậy tôi phải viết ra các entry này nhằm giúp các sinh viên của tôi, cũng như các sinh viên khác, cope với vấn đề này. Các bạn chịu khó vào đây đọc nhé! sẽ cập nhật dần dần ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét