Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Ốc sên nhà thể thao ...

Đoạn này chép từ một bài viết trên trang giáo dục Việt Nam, trong bài viết giới thiệu Tiến trình Bologna. Do viết vội, nghĩ đâu viết đó, nên đã tuôn ra một bài "thơ toán đố" trong bài viết. Nay dọn dẹp lại bài viết, thấy cần phải bỏ đoạn này đi, nhưng mà tiếc, nên đem sang bên này để!

(Tôi vừa chợt nhớ đến bài toán đố dưới dạng thơ mà tôi đã học hồi lớp 5, tức năm 1970, cách đây 40 năm, hic!!!

Ốc sên nhà thể thao
Chiếm kỷ lục trèo cao
Muốn trèo cột dây thép
Cao đúng 15 mét
Ngày miệt mài leo miết
Lên được 5 mét ròng
Nhưng đến đêm mệt rồi
Lại tụt xuống mất 4

Các em ơi tính giúp
Muốn leo lên đỉnh cột
Ốc mất bao nhiêu ngày?

Phải chăng giáo dục VN và nhiều việc khác nưã đang phát triển theo kiểu ốc sên trong bài toán đố kia?!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét